Get Adobe Flash player
Display # 
Title Published Date Hits
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกูโบร์บ้านตก) 12 February 2018 275
ราคากลางก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายสามแยกทางไปน้ำตกอรัญฯ)หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะวิหาร ต.ทุ่งพลา 12 February 2018 274
ราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเจ๊ะโมง-แบลี) 12 February 2018 272
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ถุงยังชีพ 27 November 2017 280
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอสะพาน และท่อลอดเหลี่ยมภายในตำบลทุ่งพลา 23 November 2017 277
ราคากลางจัดซื้อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที 20 November 2017 274
การกำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพลา 14 November 2017 308
การกำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตราะเรียน-หนำคอก 14 November 2017 293
การกำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านผู้ใหญ่-บ้านลุงเนือบ) 08 November 2017 293
การกำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัด (สายบ้านคลองญวน) 30 October 2017 286
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 12 October 2017 307
การกำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ 12 October 2017 286
การกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปูกาแนะ-ทางเข้าป่าไร่) 22 September 2017 315
การกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 September 2017 316
การกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร 28 August 2017 305
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร 18 August 2017 301
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 18 August 2017 297
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ใบ 15 August 2017 297
ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 15 August 2017 306
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร . จำนวน ๒๐๐ ใบ 15 August 2017 316