Get Adobe Flash player
Display # 
Title Published Date Hits
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกูโบร์บ้านตก) 12 February 2018 490
ราคากลางก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายสามแยกทางไปน้ำตกอรัญฯ)หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะวิหาร ต.ทุ่งพลา 12 February 2018 498
ราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเจ๊ะโมง-แบลี) 12 February 2018 469
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ถุงยังชีพ 27 November 2017 489
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอสะพาน และท่อลอดเหลี่ยมภายในตำบลทุ่งพลา 23 November 2017 501
ราคากลางจัดซื้อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที 20 November 2017 498
การกำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งพลา 14 November 2017 499
การกำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตราะเรียน-หนำคอก 14 November 2017 500
การกำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านผู้ใหญ่-บ้านลุงเนือบ) 08 November 2017 490
การกำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัด (สายบ้านคลองญวน) 30 October 2017 491
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 12 October 2017 607
การกำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ 12 October 2017 491
การกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปูกาแนะ-ทางเข้าป่าไร่) 22 September 2017 515
การกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 September 2017 577
การกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร 28 August 2017 483
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร 18 August 2017 520
ประกาศผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 18 August 2017 518
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ใบ 15 August 2017 474
ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 15 August 2017 525
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๑๒๐ ลิตร . จำนวน ๒๐๐ ใบ 15 August 2017 524