Get Adobe Flash player

งานประเพณีลาซัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

วันที่  3 พฤษภาคม  2558

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ม.5 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

                      โดยมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 500 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการคือเพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระคุณของพระแม่โพสพ เพื่อความรื่นเริงหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันระหว่างคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเพื่อให้ประชาชนร่วมกันสืบทอดงานประเพณีของตำบลให้อยู่คู่กับประชาชนตลอดไป

limage004limage002limage006limage008limage010limage012