Get Adobe Flash player

งานชักพระ และแสดงผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2558

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันเสาร์  ที่  24  ตุลาคม  2558

image078image072image076image080image082image086image088