Get Adobe Flash player

logo

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โทร. ๐-๗๓๔๑-๕๕๕๐

            ติดต่อสอบถาม อบต.ทุ่งพลา