ระยะเวลา รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปี 2565 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนไหนถึงเดือนไหนครับ
04 มี.ค. 2565 1 50

ยืนชำระได้ตั่งแต่ เดือน ก.พ-เม.ย 2565 ณ.อบตทุ่งพลา
ความคิดเห็น #1 27 มี.ค. 2565 1.20.xx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^